CA - ES - EN

Canvis en les societats civils

Degut a la nova Reforma realitzada a la Llei de l’Impost sobre Societats, a parir de l’1 de gener de 2016, les societats civils amb objecte mercantil passaran a ser subjectes passius de l’Impost sobre Societats i deixaran de tributar per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

La Direcció General de Tributs i l’Administració han clarificar que les Comunitats de Béns i les Societats Civils amb activitats agràries, forestals, mineres i professionals estaran excloses de la tributació per l’Impost sobre Societats i seguiran tributant com sempre.

Per aquelles societats que no desitgin tributar per l’Impost sobre Societats, s’obre la possibilitat d’acollir-se al Règim de dissolució i Liquidació, beneficiant-se de les següents exempcions:

  • Exempció ITP-AJD modalitat d’operacions societàries per la dissolució de la societat.
  • No es devengarà IIVTNU (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) per l’adjudicació als socis d’immobles de naturalesa urbana. Es conservarà l’antiguitat originària a efectes de posteriors transmissions.
  • No es devengarà renda alguna amb ocasió d’atribució de béns o drets als socis, persones físiques o jurídiques, residents en territori espanyol.

Per a això cal adoptar vàlidament en els primers sis mesos de l’exercici 2016 l’acord de dissolució amb liquidació i en els sis mesos següents a l’adopció de l’acord s’han de realitzar tots els actes o negocis jurídics necessaris per l’extinció de la societat civil.

Recorda que els nostres assessors fiscals de Palau i Associats poden ajudar-te i gestionar qualsevol canvi que pugui afectar-te. Truca’ns i t’informarem de tot.

Mireia Caparrós – Departament Fiscal

2021 © Palau Solsona, S.L. | Tots els drets reservats | Avís legal

Uso de cookies

Esta web utliza cookies para optimizar la calidad de la experiencia de los usuarios en esta página.
Si estás de acuerdo, haz click en "ACCEPTAR". Lee más sobre las cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies