CA - ES - EN

Acomiadament objectiu: formalitats

Desgraciadament, durant els darrers anys, han estat moltes les empreses que s’han vist obligades a acomiadar treballadors per causes Objectives, bàsicament econòmiques. Sense entrar en la part causal d’aquest tipus d’acomiadament, és molt important, sempre, tenir en compte els requisits formals, perquè el seu incompliment pot suposar una improcedència de l’acomiadament, tot i l’existència de les causes. Els formalismes propis d’aquest tipus d’acomiadament, són dos.

Per una banda, l’obligació de posar a disposició del treballador l’import de la indemnització legal de 20 dies de salari per any treballat, en el moment de la notificació de l’acomiadament. Evidentment, qualsevol forma de pagament seria vàlida, però davant de l’eventualitat d’una negativa del treballador a rebre un xec, o un efectiu, la nostra recomanació sempre serà fer una transferència bancària, que és l’únic mitjà de pagament que al mateix temps és perfectament acreditable, i només depèn del pagador, que és l’empresa.

Per altra banda, la concessió al treballador d’un preavís de 15 dies, o bé abonar-li l’import salarial corresponent a aquest període. L’opció per una possibilitat o altra dependrà de molts factors, tots ells lligats als possibles riscos i/o tensions que pugui o no provocar mantenir a l’equip una persona que sap que al cap de dues setmanes ja no serà a l’empresa. En aquest àmbit, cal ressaltar que la jurisprudència cada cop és més clara quan indica que en cas de concedir realment el preavís, no es pot solapar amb el gaudi de vacances que pugui tenir el treballador pendent, de forma que encara que se li concedeixin aquests 15 dies, caldria abonar-li de forma addicional les vacances a la liquidació.

Evidentment, tant un com altre requisit es poden veure afectats per multitud d’incidències, que justificarien una llarga quantitat d’apunts com aquest, però la nostra experiència ens diu que aquests que hem exposat són els punts bàsics de partida en tot cas.

Qualsevol dubte, tant en aquest tema com en qualsevol altre, us podrà ser aresolt si us adreceu al nostre equip jurídic.

David Ariete – Departament Laboral

2021 © Palau Solsona, S.L. | Tots els drets reservats | Avís legal

Uso de cookies

Esta web utliza cookies para optimizar la calidad de la experiencia de los usuarios en esta página.
Si estás de acuerdo, haz click en "ACCEPTAR". Lee más sobre las cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies