CA - ES - EN

Ampliació de la durada del permís de paternitat

La Llei 9/2009 d’ampliació de la durada del permís de paternitat ha entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, tal i com estableix la Disposició Final onzena de la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
Per tant, el treballador tindrà dret al permís de paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, esdevinguts a partir del 01-01-2017.
En els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples, el permís de paternitat s’ampliarà en dos dies més per cada fill a partir del segon.
La durada del permís de paternitat està regulada a l’article 48.7 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (RD Leg 2/2015), i a l’article 49 c) del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (RD Leg 5/2015).

2021 © Palau Solsona, S.L. | Tots els drets reservats | Avís legal

Uso de cookies

Esta web utliza cookies para optimizar la calidad de la experiencia de los usuarios en esta página.
Si estás de acuerdo, haz click en "ACCEPTAR". Lee más sobre las cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies