CA - ES - EN

Arriba NADAL : Com tributen els premis de loteries?

S’acosta el Nadal i amb aquest la il·lusió de la loteria de Nadal i Reis. És important, aleshores, conèixer la normativa relacionada amb els premis de loteria, ja que potser, si tenim sort, ens podrà afectar.

Departament FiscalDes de 2013, hi ha alguns premis de loteries que van deixar d’estar exempts de tributació en l’IRPF. A més, els premis de loteria i apostes organitzades per la “Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE), pels òrgans autonòmics,  per la Creu Roja i l’ONCE, així com els premis de loteries, apostes i sortejos de la Unió Europea, se’ls hi haurà d’aplicar un gravamen especial.

Estaran exempts els premis que no superin els 2.500 euros. Aquesta exempció s’aplica a cada dècim, fracció o cupó de loteria, de manera que si la titularitat fos compartida l’exempció s’hauria de prorratejar entre tots els cotitulars en funció de la quota corresponent a cadascú.

Pels premis superiors a 2.500 euros, l’impost a pagar serà el 20% sobre l’import que excedeixi de 2.500 euros, és a dir, si l’import del premi fos 20.000 euros, l’impost a pagar seria el 20% sobre 17.500 euros.
El beneficiari del premi suportarà, en el moment del cobrament, una retenció del 20% que practicarà l’entitat pagadora.

Per tant, com a regla general, si el beneficiari del premi fos persona física, no tindrà obligació de presentar autoliquidació ni d’incloure’l en la seva declaració d’IRPF, ja que haurà suportat la corresponent retenció. Lògicament, tampoc podrà deduir-se en la seva declaració d’IRPF les retencions suportades.

Únicament hauran de presentar autoliquidació els contribuents que no hagin suportat la corresponent retenció o aquells contribuents que haguessin obtingut un premi de la UE (en aquests casos, el pagador no ha practicat cap retenció).

Si el beneficiari del premi fos una societat o qualsevol entitat sense ànim de lucre, l’import del premi no estarà exempt i s’haurà d’incloure com a renda a integrar en la base imposable de l’Impost, havent-se de descomptar l’import de la retenció o ingrés a compte que s’hagués practicat.

Ara només cal desitjar-vos molta sort i que, en cas que sigueu afortunats, Palau i Associats us podrà assessorar i guiar-vos per complir amb les vostres obligacions fiscals. També recorda que podrem assessorar-te en planificació financera, per si decideixes donar rendibilitat al premi guanyat.

Montse Palau – Departament Fiscal

2021 © Palau Solsona, S.L. | Tots els drets reservats | Avís legal

Uso de cookies

Esta web utliza cookies para optimizar la calidad de la experiencia de los usuarios en esta página.
Si estás de acuerdo, haz click en "ACCEPTAR". Lee más sobre las cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies