CA - ES - EN

Circular actualització legislativa Covid-19

Davant de la situació d’incertesa general creada pel COVID-19, i de les possibles afectacions que això pugui causar al teixit empresarial, entenem que la nostra responsabilitat és informar-vos de totes aquelles qüestions que us puguin afectar.

En aquest punt, el cert és que fins al moment, han estat molt poques les mesures legals que s’han pres al respecte, si bé considerem que és important destacar-les. Des del punt de vista estrictament laboral, són dues les mesures aprovades fins ara, per mitjà dels Reials Decrets Llei 6/2020 i 7/2020.

Les situacions de treballadors/es afectats/des pel COVID-19, o bé que estiguin en situació d’aïllament preventiu per haver estat en contacte amb persones infectades, es consideraran, a efectes retributius i de prestacions, com assimilades a accident de treball, sempre i quan es justifiquin mitjançant document emès per les autoritats sanitàries. Per ara, no hi ha informació sobre si s’assimilaran a aquesta situació, els confinaments generals com el que s’ha produït a Igualada.

  • Es disposa la possibilitat d’ajornament de les quotes i autoliquidacions corresponents a l’Agència Tributària, entre les quals es troba el Model 111 de Retencions, generades entre el dies 13 de Març i 30 de Maig de 2.020, per un període màxim de sis mesos i sense interessos els tres primers, per empreses que durant l’any 2.019 hagin tingut una facturació inferior a 6.010.121,04 €.
  • Les empreses relacionades amb el sector turístic que mantinguin treballadors contractats sota la modalitat de fixe discontinu durant els mesos de febrer a juny, gaudiran d’una bonificació del 50% sobre les quotes de seguretat social.
  • En aquest moment, es desconeix si s’aprovaran mesures relacionades amb la tramitació, probablement necessària, d’Expedients de Regulació d’Ocupació, si bé cal ressaltar que hi ha un manifest conjunt emès pels agents socials (sindicats i patronals), en què s’insta el Govern a dictar un Decret que flexibilitzi i faciliti la tramitació àgil i urgent d’aquest tipus d’expedients.

2021 © Palau Solsona, S.L. | Tots els drets reservats | Avís legal

Uso de cookies

Esta web utliza cookies para optimizar la calidad de la experiencia de los usuarios en esta página.
Si estás de acuerdo, haz click en "ACCEPTAR". Lee más sobre las cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies