CA - ES - EN

Què és la firma digital i per a què serveix?

La Firma Digital o Certificat Digital és una eina que l’Agència Tributària posa a disposició del contribuent per tal de què pugui accedir, firmant electrònicament, a totes les seves dades fiscal a traves de la web de l’AEAT.

Aquesta eina també permet formalitzar altres tràmits, com ara certificats d’estar al corrent de pagament amb l’administració, presentar impostos, consultar deutes, etc. A més, amb el Certificat Digital es pot accedir a l’oficina virtual de qualsevol altre administració pública com la Diputació Provincial, ajuntaments, a l’oficina de la Seguretat Social, etc.

Des de ja fa uns anys, l’Agència Tributària va establir l’obligatorietat d’utilitzar el Certificat Digital per les entitats jurídiques, tant per presentacions telemàtiques d’impostos com, sobretot, per les notificacions electròniques, per les quals només es pot tenir accés si es disposa de l’esmentada firma.

Per tramitar el Certificat Digital, es necessiten els següents documents:

  • Certificació expedita pel Registre Mercantil que acrediti la vigència de la societat i de l’administrador representant.
  • Si es tracta d’una societat sense personalitat jurídica, per exemple una societat civil, s’ha de portar el document de constitució original, que substitueix la certificació mercantil.
  • La referencia obtinguda de qualsevol organisme acreditat per obtenir la firma, per exemple, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (recomanada).
  • Si és necessari, es pot legitimar la firma de l’administrador representant davant notari, en cas de què no pugui personar-se ell davant l’Administració d’Hisenda i que ho hagi de fer alguna altra persona en el seu nom i en el de la societat.

El Certificat Digital caduca al cap de dos anys, i es pot fer la renovació des de qualsevol ordinador on el tinguem instal·lat, amb una antelació, com a màxim, de dos mesos. Es recomana fer una còpia de seguretat.

En el següent enllaç es pot trobar tota la informació addicional i d’ajuda relativa al certificat digital.

Isabel Romero Hernández – Departament Fiscal

2021 © Palau Solsona, S.L. | Tots els drets reservats | Avís legal

Uso de cookies

Esta web utliza cookies para optimizar la calidad de la experiencia de los usuarios en esta página.
Si estás de acuerdo, haz click en "ACCEPTAR". Lee más sobre las cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies