CA - ES - EN

Salari Mínim Interprofessional (SMI) 2017

El Reial Decret 742/2016, publicat al BOE del 31 de desembre, fixa la quantia del salari mínim interprofessional per a l’any 2017, en 23,59 €/dia o 707,70 €/mes que suposa un increment del 8% respecte de les vigents durant l’any anterior, i 9.907,80 € en còmput anual.

Per als treballadors eventuals i temporers, que els seus serveis a una mateix empresa no excedeixin de 120 dies, el SMI queda fixat en 33,51 € per jornada.

El SMI de les treballadores de la llar que treballen per hores, en règim extern, serà de 5,54 € per hora efectivament treballada.

2021 © Palau Solsona, S.L. | Tots els drets reservats | Avís legal

Uso de cookies

Esta web utliza cookies para optimizar la calidad de la experiencia de los usuarios en esta página.
Si estás de acuerdo, haz click en "ACCEPTAR". Lee más sobre las cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies