CA - ES - EN

S’introdueixen de nou els incentius en la cotització dels treballadors de la llar

A partir del dia 1/9/2017 i fins el dia 31/12/2018 torna a ser aplicable la reducció del 20% de l’aportació mensual per contingències comunes.

La no inclusió de la reducció del 20% que es recollia a les anteriors Lleis de Pressupostos va suposar la pèrdua d’aquest benefici en la cotització des del mes de juliol del 2017.

Es torna a incloure aquest benefici des del dia 1-9-2017 i fins el dia 31-12-2018, aplicable a les cotitzacions meritades per la contractació de les persones que presenten serveis a la llar familiar, i queden incorporades en el Sistema Especial per Treballadores de la Llar del Règim General de la Seguretat Social, així com de qui ja ho estigués des d’un moment posterior al dia 1-1-2012.

Aquesta reducció de quotes pot complementar-se fins a arribar al 45% amb la bonificació per famílies nombroses. Aquests beneficis en la cotització no són aplicables quan els treballadors de la llar prestin menys de 60 hores al mes per titular de la llar i assumeixin ells mateixos les obligacions en matèria de enquadrament, cotització i recaptació.

2021 © Palau Solsona, S.L. | Tots els drets reservats | Avís legal

Uso de cookies

Esta web utliza cookies para optimizar la calidad de la experiencia de los usuarios en esta página.
Si estás de acuerdo, haz click en "ACCEPTAR". Lee más sobre las cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies