CA - ES - EN

Sobre l’extinció del condomini

L’extinció del condomini, és a dir la dissolució d’un bé que pertany a més d’una persona, és una de les maneres de redistribuir la propietat d’un bé, la qual preveu tant la legislació espanyola com la catalana.

Seguir llegint

2014 © Palau Solsona, S.L. | Tots els drets reservats | Avís legal | Publitesa Comunicació

Uso de cookies

Esta web utliza cookies para optimizar la calidad de la experiencia de los usuarios en esta página.
Si estás de acuerdo, haz click en "ACCEPTAR". Lee más sobre las cookies aquí.

ACEPTAR